Ocena brak

Prawa dziecka - Prawo do wychowania w rodzinie

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Fundamentalne prawo zobowiązujące instytucje publiczne do podejmowania wszelkich działań  na rzecz powrotu dziecka z form zastępczych do rodziny. Prawo to podkreśla subsydiarny wobec rodziny charakter form pieczy zastępczej oraz preferuje rodzinne formy pieczy zastępczej nad formami instytucjonalnymi.

Podobne prace

Do góry