Ocena brak

Prawa dziecka - Prawo do rozwoju i usamodzielnienia

Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej mają prawo do wszechstronnego rozwoju,  z uwzględnieniem ich zainteresowań i uzdolnień, w tym prawo do korzystania z różnych form zabaw i wypoczynku. Pobyt w rodzinie zastępczej powinien przygotować dzieci do samodzielnego życia, tak by z chwilą osiągnięcia pełnoletniości i usamodzielnienia mogli podejmować w dojrzały  i odpowiedzialny sposób różnorodne role społeczne.

Podobne prace

Do góry