Ocena brak

Prawa dziecka - Prawo do prywatności

Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011

Prawo to znajduje właściwy wyraz w normie konstytucyjnej: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej  życia prywatnego, rodzinnego i dobrego  imienia oraz do decydowania o swoim  życiu osobistym” (art. 47 Konstytucji).

Na treść tego prawa w przypadku wychowanków rodzin zastępczych składa się m.in. ochrona prywatności dziecka poprzez: ochronę tajemnicy korespondencji, dyskrecjonalność informacji dotyczących jego rodziny i przeszłości. Ważnym problemem w ramach prawa do prywatności jest ochrona dziecka przed ujawnianiem jego wizerunku w przekazach medialnych. 

Podobne prace

Do góry