Ocena brak

Prawa dziecka - Prawo do praktyk religijnych

Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011

Treść tego prawa wynika z przekonania,  że przy wyborze odpowiedniej formy pieczy zastępczej należy zagwarantować dziecku ciągłość wychowania z poszanowaniem jego tożsamości etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej (art. 20 Konwencji). O  światopoglądzie dziecka decydują jego rodzice ograniczeni w swym prawie dyrektywą Konstytucji RP nakazującą im w sprawach światopoglądowego wychowania dziecka uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, jego wolność sumienia i wyznania (rodzicom nie wolno wymuszać na dziecku praktyk  religijnych).

Rodzice zastępczy nie mogą narzucać dziecku  światopoglądu sprzecznego z wyniesionym z domu rodzinnego. Z prawem tym wiąże się zasada doboru rodzin zastępczych – nie powinno powierzać się dziecka do rodzin mających inny  światopogląd (wyznawaną religię) niż wyniesiony przez dziecko z domu rodzinnego.

Podobne prace

Do góry