Ocena brak

Prawa dziecka - Poszanowanie godności dziecka

Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011

Godność dziecka, tak jak każdego człowieka jest podstawą uniwersalnych katalogów praw człowieka. Jest też pojęciem prawnych zagwarantowanym  w Konstytucji: „Przyrodzona  i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.”  (art. 30 Konstytucji RP).

Każde dziecko z uwagi, że jest dzieckiem „wymaga szczególnej opieki i troski,  w tym właściwej opieki prawnej” (Preambuła Konwencji).  Ustawa o pomocy społecznej za wysoce naganne uznaje też wszelkie przejawy naruszania nietykalności dziecka, formy psychicznego znęcania się i poniżania.   

Podobne prace

Do góry