Ocena brak

Prawa dziecka - Obowiązki dziecka

Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011

Obowiązki dziecka wynikają z ról jakie pełni: roli ucznia, członka rodziny, wychowanka placówki, członka jakiejś społeczności, uczestnika zajęć itp.   

Obowiązki wynikają ze specyfiki danego środowiska i roli jaką w nim pełni dziecko. Jest to np. obowiązek:

-  Aktywnego uczestnictwa w  życiu danej społeczności (uczniowskiej, sportowej, artystycznej, harcerskiej itp.)

-  Przestrzegania obowiązujących w danym środowisku regulaminów, norm i zasad. 

-  Dbałości o powierzone mienie i najbliższe otoczenie.

-  Realizacji określonych obowiązków społecznych, wykonywania prac na rzecz swojego środowiska.

-  Respektowania istniejących w danym środowisku nakazów i zakazów.

-  Sumiennego wywiązywania się z powierzonych zadań.  

Przekonanie o związku pomiędzy prawami i nagrodami a na drugim biegunie karami  i obowiązkami jest błędne. Założenie, że tyle samo praw i nagród ile obowiązków jest fałszywe.

Podobne prace

Do góry