Ocena brak

Pragąsienicznik sówkowiec

Autor /Nikodem090 Dodano /31.01.2012

Wygląd: długość 2-3 cm. Silnie zbudowany, czarno-żółty, bez widocznego pokładełka.  

Środowisko: głównie bory szpilkowe, a także zdziczałe ogrody i parki.

Występowanie: niemal cała Europa.

Liczebność: pospolity.

Rozród: gąsienicznik ten jest parazytoidem gąsienic małych motyli, głównie sówkowatych (Noctuidae) i zawisakowatych (Sphingidae). Porażone larwy żyją aż do przepoczwar-czenia. Jednak z poczwarki nie wylęga się motyl, lecz gąsienicznik.

Do góry