Ocena brak

Prądy diadynamiczne

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

prądy diadynamiczne; powstają w specjalnych aparatach jako efekt pro­stowania prądu sinusoidalnie zmien­nego. Aparaty te wytwarzają kilka rodzajów prądów, spośród których znaczenie terapeutyczne mają: prąd dwufazowy stały (stosowany zwykle wstępnie, gdyż działa najsilniej prze-ciwbólowo i zmniejsza oporność skó­ry), prąd jednofazowy stały oraz prądy modulowane o krótkich i dłu­gich okresach. W leczniczym oddzia­ływaniu powodują rozluźnienie napię­cia mięśniowego, zmniejszają dolegli­wości bólowe oraz wpływają na po­prawę trofiki skóry.

Podobne prace

Do góry