Ocena brak

Prądnice

Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012

Jeżeli zastosujemy komutator, to będzie on ustawicznie zamieniał połączenia końców cewki z. obwodem zewnętrznym. Będzie to kompenso­wało oscylacje napięcia w cewce w ten sposób, że napięcie na szczotkach komutatora zawsze będzie miało ten sam kierunek. W rezultacie zamiast prądu przemiennego w obwodzie popłynie prąd pulsujący, tzn. taki. którego natężenie zmienia się od wartości maksymalnej do zera. lecz kierunek przepływu pozostaje stały. Takie generatory nazy­wamy prądnicami.
W większości prądnic stojan nie jest magnesem stałym a elektromagnesem, lecz takim którego rdzeń został trochę namagnesowany, aby zapewnić urządzeniu możliwość wytwarzania prądu od razu po włączeniu. Część wytwarzanego prądu jest przepuszczani przez uzwojenie stojana. aby wzmocnić jego pole magnetyczne i tym samym zwiększyć moc prądnicy.
W większości samochodów da wytwarzania stałego napięcia używane są alternatory z. wbudowanym układem prostowniczym, pozwalającym na przepływ prądu tylko w jednym kierunku. gdyż jest to rozwiązanie wydajniejsze niż zasto­sowanie prądnicy.
W większości alternatorów, zarówno tych sa­mochodowych ładujących akumulatory, jak i tych potężnych wytwarzających energię w elektrow­niach, zarówno wirnik jak i stojan to elektroma­gnesy. Co więcej to wirnik wytwarza pole magnetyczne. Przez uzwojenie wirnika, a więc szczotki węglowe. przepływa wtedy stosunkowo niewielki prąd. Napięcie wytwarzane jest w stojanie co po­woduje, że dużo większy prąd generowany przez alternator nie przepływa przez żadne części rucho­me. Zapobiega to stratom mocy i iskrzeniom, nieuniknionym gdyby tak duży prąd płynął przez pierścienie wirnika i szczotki zbierające.

Podobne prace

Do góry