Ocena brak

Pracownicy korzystający z urlopu wypoczynkowego o podwyższonym wymiarze

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

W roku kalendarzowym w którym ustaje stosunek pracy przysługujące pracownikowi za ten rok, niezrealizowane uprawnienia urlopowe ulegają automatycznemu zredukowaniu proporcjonalnie do okresu pozostawania w tym roku w stosunku pracy (urlop proporcjonalny). Pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy za okres zatrudnienia do chwili ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem stosunku pracy wykorzystał urlop w wyższym wymiarze.

Z chwilą podjęcia pracy u kolejnego pracodawcy pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostającego do końca roku kalendarzowego albo proporcjonalnie do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy, jeżeli zatrudnienie nie będzie trwało do końca roku kalendarzowego. Urlop proporcjonalny przysługuje w każdym przypadku ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, niezależnie od tego, czy pracownik podejmuje kolejną pracę u kolejnego pracodawcy czy też takiej pracy w ogóle nie podejmuje.

Podobne prace

Do góry