Ocena brak

Prace w komisjach nad projektem ustawy między pierwszym a drugim czytaniem

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Po opracowaniu sprawozdania przez komisję może się odbyć drugie czytanie. Przeprowadza się je zawsze na posiedzeniu Sejmu nie wcześniej niż 7 dnia od doręczenia posłom sprawozdania komisji, chyba że sejm postanowi inaczej, w szczególnie uzasadnionych wypadkach Sejm może skrócić postępowanie z projektami ustaw i przystąpić do drugiego czytania:

- niezwłocznie po zakończeniu pierwszego bez odsyłania projektu do komisji

- niezwłocznie po otrzymaniu przez posłów druku sprawozdania komisji

Podobne prace

Do góry