Ocena brak

Praca w ruchu ciągłym

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

To praca, która ze względu na technologie nie może być przerwana. Czas pracy może być przedłużony do 48 godz. przeciętnie na tydzień, w okresie rozliczeniowym trwającym nie dłużej niż 4 tygodnie. W ramach przyjetego okresu rozliczeniowego tygodniowy czas pracy moze być przedłużony do 48 godz., a czas pracy jednego dnia, w niektórych tygodniach do 12 godz. dziennie.

W ruchu ciągłym może być stosowana czterobrygadowa lub podobna organizacja pracy, w której czas pracy nie przekracza 8 godz. na dobę i przeciętnie 40 godz. na tydzień, w przeciętnym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż 4 tygodnie. (art. 132 KP.)

Podobne prace

Do góry