Ocena brak

Praca w domu

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Często nazywana jest praca chałupniczą. Osoby wykonujące ten rodzaj pracy są pracownikami zależnymi. Wykonują ją jednak poza zakładem pracy, w miejscu przez siebie wyznaczonym. Z wykonywanych zadań pracownicy są rozliczni przez pracodawcę, tym niemniej pozostają poza jego kontrolą. Jest to element istotny, bardzo często wpływający na ograniczenie możliwości stosowania tej formy zatrudnienia. Szczególnie dotyczy to wykonywania produktów o wysokich normach jakościowych. Jakościowych tym przypadku, bowiem brak kontroli często odbija się negatywnie na efektach działalności firm. Poza tym pracownicy domowi mogą być łatwo wykorzystywani przez pracodawców, nie mają, bowiem zabezpieczenia ze strony związków zawodowych, przez co ich płace są z reguły niższe niż pozostałych pracowników, a rozwiązanie umowy nie sprawia większych problemów.

Praca w domu charakteryzuje się licznymi zaletami. Osoby pracujące w domu wykonują prace o 30 % efektywniej niż pracownicy wykonujący swoje obowiązki w sposób tradycyjny.

Ponadto stosowanie tej formy pracy przyczynia się do wzrostu elastyczności działania pracowników, pozwala zatrzymać w przedsiębiorstwie poszukiwanych specjalistów, zmniejsza obciążenie środków transportu publicznego oraz pozwala wzmocnić więzi rodzinne. Uwzględnienie możliwości pracy w domu przyczynia się także do racjonalizacji kosztów stałych w podmiotach (oszczędność w wykorzystaniu powierzchni). Charakter tej formy pracy sprawia, że posiada ona istotne zalety w odniesieniu do pewnych grup osób w wieku aktywności zawodowej. Dotyczy to na przykład kobiet i osób niepełnosprawnych. Może bowiem wyrównać ich szanse na rynku pracy.

Podobne prace

Do góry