Ocena brak

Praca tymczasowa

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Jest formą chwilowego zatrudnienia. Polska zalegalizowała tą formę odpowiednia ustawą z 2003 roku. Jednak zakłada ona krótki okres dozwolonej p.t. na rzecz jednego pracodawcy użytkownika – w okresie 36 kolejnych miesięcy łączny okres wykonywania p.t. nie może przekroczyć 12 m-cy i zakaz ponownego wykonywania p.t. na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika przed upływem 36 m-cy.

Istota: zatrudnianie pracowników tym. przez agencję pracy tym., która jest ich pracodawcą , w zamiarze wypożyczenia ich na zewnątrz firmy, tj. do pracodawcy użytkownika, który nie jest pracodawcą pracowników tym., choć ma nad nimi władzę kierowniczą. Model p.t. opiera się więc na trójstronnym stosunku pracy (agencja, pracownik t., pracodawca użyt.).

Pracownikiem tym. jest pracownik zatrudniony przez agencje pracy wyłącznie w celu wykonywania p.t. na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użyt..

P.t. – praca w zakresie zadań (wynika z ustawy):

1. o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym

2. których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez p.u. nie byłoby

możliwe.

3. których wykonanie należy do nieobecnego pracownika

Agencja zatrudnia na podst. umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, zarówno na pełny etat jak i w niepełnym, zawsze na piśmie.

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie pracy:

1. szczególnie niebezpiecznej

2. na stanowisku pracownika aktualnie strajkującego

3. na stanowisku pracownika zwolnionego w okresie ostatnich 3 m-cy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Podobne prace

Do góry