Ocena brak

Praca na czarno

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011

Wprowadzenie

Na rynku pracy z jednej strony znajdują się poszukujący pracy ludzie, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy. W warunkach gospodarki wolnorynkowej, na rynku pracy występuje zjawisko społeczne zwane bezrobociem, które polega na tym, iż część zdolnych do pracy ludzi i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Jednak ludzie pozostający długo bezrobotni, szukają alternatywnych, nielegalnych źródeł zatrudnienia. Powodami takiej sytuacji zazwyczaj są negatywne i bolesne zjawiska takie jak: rosnący poziom bezrobocia, proces ubożenia znacznej części społeczeństwa, czy widmo niepewności ekonomicznej szczególnie osób o średnich i niskich kwalifikacjach zawodowych.

Osoby gotowe podjąć każdy rodzaj pracy zarobkowej, pracujący bez formalnego zgłoszenia stosunku pracy - na czarno, oraz nielegalni imigranci podejmujący pracę bez pozwolenia, tworzą tzw. szarą strefę na rynku pracy.


Charakterystyka

Pracą na czarno nazywamy pracę najemną, wykonywaną bez nawiązania stosunku pracy, czyli bez umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub jakiejkolwiek innej pisemnej umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Jednym słowem pracownik na czarno pracuje i otrzymuje wynagrodzenie, ale nie ma żadnych niezbędnych świadczeń. Nie jest ubezpieczony przez pracodawcę bo oficjalnie go nie ma.


Praca na czarno jest dla pracodawców sposobem obniżenia kosztów zatrudnienia, a dla pracownika często lepiej płatnym źródłem dochodu lub jedyną możliwą do znalezienia pracą. Na taki proceder nie pozwala państwo z powodu utraconych korzyści, nakładając surowe kary szczególnie na pracodawców. Natomiast pracownikowi za pracę na czarno w zasadzie nic nie grozi, ewentualną karą jest grzywna.


Często zdarza się, że w poszukiwaniu zatrudnienia ludzie decydują się na wyjazd do innego kraju i tam podejmują nielegalna pracę. Teoretycznie za pracę na czarno nie można nikogo deportować do Polski, choć niektóre kraje (m.in. Dania i Belgia) zastrzegają, iż w niektórych wypadkach będzie to możliwe. Jednak problemy prawne to nie jedyny powód, dla którego nie warto pracować na czarno. Praca nielegalna oznacza też brak jakichkolwiek zabezpieczeń socjalnych. Pracownik nie ma ubezpieczenia, co w praktyce oznacza, że w przypadku choroby za wszystko będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Kolejnym problemem może okazać się wyegzekwowanie wynagrodzenia od pracodawcy, bo przecież oficjalnie pracownik nielegalny nie jest zatrudniony i ciężko udowodnić stosunek pracy. Zatem praca na czarno, przede wszystkim nie służy pracownikowi.


Autor: Edyta Gwóźdź
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry