Ocena brak

Praca mięśnia

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Pracę mięśnia możemy wyrazić w dżulach (J) = kilo-gramometrach (kGm)1. Jest ona zależna od siły i wielkości skurczu. Skurcz jest tym większy, im dłuższe są włókna mięśnia równocześnie działające. Bezwzględna wielkość skurczu mówi nam o wysokości, na jaką mięsień może unieść daną masę.

Praca jest iloczynem siły i drogi. Praca mięśnia równa się jego sile pomnożonej przez wielkość skurczu, tzn. przekrojowi fizjologicznemu przez jednostkę siły mięśnia i przez wielkość skurczu mięśnia. Na przykład mięsień o przekroju fizjologicznym 5 cm2, mający więc siłę ok. 50 kG (5 x 10), w ruchu odwracania osiąga maksymalne skrócenie 5 cm = 0,05 m. Jego praca jako odwracacza w najkorzystniejszych warunkach może wynosić 50 x 0,05 = 2,50 kilogramometrów (2,452 J), tzn. mięsień ten może podnieść 2,5 kg na wysokość 1 m lub odwrotnie — 1 kg na wysokość 2,5 m.

Największą zdolność do pracy osiąga mięsień, gdy może się skurczyć od stanu największego swego rozciągnięcia do największego skurczu, ponieważ siła skurczu wzrasta przez rozciąganie. W codziennym życiu nieświadomie korzystamy z tego; aby osiągnąć możliwie najsilniejsze zgięcie kończyn, odprowadzamy je najpierw w położenie krańcowego wyprostu, np. przy rzucaniu kamieniem czy kopaniu piłki.

Podobne prace

Do góry