Ocena brak

Praca kierownicza

Autor /Ava Dodano /03.05.2011

 

 

Funkcje typowych czynności i decyzji kierowniczych.

 1. Kierownicy są planistami, przywódcami, organizatorami i kontrolerami. Są nimi poprzez wykonywanie czynności i decyzji dotyczących tych zadań.

 2. Kierownicy pracują z ludźmi i poprzez ludzi tzn., że kierownicy kierują podwładnymi, współpracują z innymi kierownikami, pracują z klientami itd. (Stoner)

 3. Kierownicy tworzą kanały komunikacyjne (kanały wewnątrz organizacyjne) przekazują decyzje podwładnym, informują swoich kierowników itd.

 4. Kierownicy ponoszą odpowiedzialność i ryzyko za swoją pracę i swoich podwładnych.

 5. Kierownicy muszą dążyć do doprowadzenia do stanu równowagi konkurujących celów (między sobą), ustalają priorytety celów.[cele AE zapisane są w jej statucie (linia celów formalnych)]

 6. Kierownicy są rozjemcami: doprowadzają do ugody, gdy rodzi się konflikt próbują go rozwiązać, ustalają zakres odstępstw od celów.

 7. Kierownicy są politykami stosując: perswazję, kompromisy, tworząc siatkę wzajemnych powiązań.

 8. Kierownicy są dyplomatami: reprezentują organizację na zewnątrz i wewnątrz.

 9. Kierownicy są symbolami: utożsamiają sukcesy i niepowodzenia swoich zespołów.

 10. Podejmują trudne decyzje - gdy ryzyko jest bardzo duże.

 11. Kierownicy muszą myśleć i działać syntetycznie i analitycznie.

 

Dobry kierownik to człowiek:

1. Posiadający kwalifikacje (wiedzę i doświadczenie)

2. Posiadający szczególne predyspozycje psychiczne, etyczne i moralne (-> coś co się przenosi z pokolenia na pokolenie w genach, które kształtują się w pierwszym okresie jego życia i osobowości, na co później nie mamy dużego wpływu).

Podobne prace

Do góry