Ocena brak

Praca jako przedmiot stosunków zobowiązaniowych

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Stosunek pracy jest zobowiązaniem, którego treścią jest świadczenie przez pracownika pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym prze pracodawcę w zamian za wynagrodzenie.

Cechy charakterystyczne:

-Charakter zobowiązaniowy - za zobowiązanie uważa się zależność prawną zachodzącą, pomiędzy co najmniej dwoma stronami, polegającą na tym, że jedna strona może żądać określonego świadczenia a druga ma obowiązek je spełnić

-Podporządkowanie pracownika pracodawcy

-Odpłatność

-Osobiste świadczenie

-Rezultat pracy

-Trwałość

-Ciągłość

-Rodzajowość

-Ryzyko gospodarcze; socjalne produkcyjne; techniczne i osobowe

Podobne prace

Do góry