Ocena brak

Praca domowa ucznia – potrzeba czy konieczność?

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Praca domowa uczniów jest formą obowiązkowych, wykonywanych zwykle w domu, zajęć szkolnych uczniów, których celem jest rozszerzenie, pogłębienie i utrwalenie ich wiedzy oraz wdrożenie do samodzielności w posługiwaniu się wiedzą, w zbieraniu informacji, w dokonywaniu obserwacji, rozwiązywaniu zagadnień oraz pisemnym ich opracowaniu.

Praca domowa wiąże się ściśle z procesem nauczania, którego podstawową formą jest lekcja. Praca domowa ma na celu ich utrwalanie lub przygotowane się do nowej lekcji. Praca domowa ucznia stanowi w obecnym systemie nauczania niezbędny składnik procesu dydaktyczno – wychowawczego, jest bowiem jednym ze środków realizacji ważnych zadań tego procesu. W związku z tym zadawanie pracy domowej powinno być dobrze przemyślane.

Konieczne jest więc dokładne uświadomienie sobie, jakie zadania dydaktyczne spełnia praca domowa, czy ma ona na celu:

1.utrwalenie, przyswojenie opracowanego w szkole materiału,

2. uzupełnienie, poszerzenie i pogłębienie tego materiału,

3.sprawdzenie stopnia przyswojenia wiadomości i zdobycia umiejętności,

4. samodzielne opracowanie nowego materiału.

Odpowiednio zadawana i umiejętnie wykorzystana praca domowa ma duże znaczenie wychowawcze: kształci nie tylko umysł, ale i charakter dziecka, uczy bowiem staranności, dokładności, systematyczności, wyrabia wytrwałość, obowiązkowość i pilność.

Prace samodzielne rozwijają inicjatywę i pomysłowość, uczą samokrytyki, a jednocześnie dają wiarę we własne siły, kształcą samodzielność, wyrabiają poczucie odpowiedzialności.

Do góry