Ocena brak

PR w kampanii wyborczej - Stadium wdrożenia planu i komunikacji

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

W fazie realizowania strategii największą rolę ma do odegrania sam kandydat. Nie ma już czasu na gruntowne modelowanie planów, a jedynie na wypełnianie ustalonych zadań i ewentualnie drobne, ulepszające bądź niezbędne modyfikacje (może to być np. zwiększenie liczby emisji spotów, zorganizowanie dodatkowych spotkań, ale już nie zmiana głównych kwestii kampanii, do których kandydat przygotowywał się na podstawie badań przedwyborczych). W tym momencie okaże się, czy obrana strategia została właściwie dostosowana do panujących warunków oraz do możliwości samego kandydata (osoba młodsza może np. odbyć wiele spotkań lub zastosować męczące, bądź co bądź, fizycznie techniki marketingu bezpośredniego/osobistego).Podstawą dla skutecznej komunikacji jest oczywiście strategia wyborcza.

Często jest jednak tak, że strategia ogranicza się do określenia omówionych w poprzednich punktach kwestii i czyni to w sposób bardzo ogólny. Przykładowo: strategia wskazuje, że należy zdobyć poparcie mieszkańców pewnej wsi (gdyż wynika to z badań) i że najlepiej zrobić to, poruszając sprawy dotyczące wiejskiej infrastruktury (np. budowa drogi, remont szkoły itp.). W takiej sytuacji najważniejsze jest właściwe skonstruowanie samego przekazu i dobranie właściwych kanałów komunikacji. Przekazem jest, najprościej mówiąc, to, co znajdzie się na ulotkach, plakatach i w spotach telewizyjnych, czyli konkretne zdania, słowa, zdjęcia czy symbole. Kanałami komunikacji będą np. materiały drukowane (plakaty, ulotki, outdoor), media (telewizja, radio, Internet) i techniki bezpośrednie (np. wiece). Zatem faza komunikacji zawiera również elementy uszczegóławiania strategii. A wracając do naszej wsi.

W wyniku badań oraz prac ludzi zajmujących się komunikacją okazuje się na przykład, że najwłaściwsze będą tu działania bezpośrednie (spotkania z wyborcami, gdzie kandydat przedstawia swe plany), mniejsze plakaty oraz reklama radiowa (wykorzystanie mechanizmu przywiązania starszej ludności wiejskiej do tego medium).Zagadnienia wyboru konkretnego przekazu i nośników komunikatów są jednymi z najważniejszych w kampaniach lokalnych. Miejscowe gazety i rozgłośnie, lokalne organizacje społeczne czy poparcie lokalnych autorytetów to nieraz niedoceniane przez kandydatów czynniki, które mogłyby stać się atutami komunikacji, gdyby tylko lokalni politycy byli mniej zapatrzeni w siłę telewizji i widowiskowość megabillboardów. Te dwa ostatnie kanały są zdecydowanie najkosztowniejsze, ale nie oznacza to wcale największej skuteczności w każdych warunkach. Stworzenie spektakularnej, ale nieskutecznej kampanii nie jest sprawą trudną.

Czasem jednak zdarza się i tak, że w trakcie rozpędzonej kampanii konieczna jest częściowa zmiana planów, np. niespodziewanie zaatakował nas konkurent, który w dodatku ma mocne argumenty, albo zmieniły się opinie wyborców, o czym dowiadujemy się z analiz kontrolnych. Oczywiście niemożliwe jest przygotowanie strategii, która uwzględni każdą ewentualność. Ale dobra strategia zawsze powinna zakładać wystąpienie trudności oraz zawierać potencjalne sposoby modyfikacji komunikatów. W ostatnich wyborach parlamentarnych strategia PO była nieprzygotowana na ataki ze strony PiS (PO jakby absolutnie się ich nie spodziewała, a przecież taką ewentualność trzeba było założyć). Znikające pluszaki, puste lodówki czy dziadkowie „z przeszłością” nie znaleźli stosownej kontry w wykonaniu liberałów, a jedynie słowa oburzenia i nerwowe reakcje urażonych polityków. Świadczy to też o tym, że podczas konstruowania strategii to nie PO, lecz PiS właściwie rozpoznało głównego przeciwnika.

Tak właśnie wygrywa się wybory.Mimo że strategie wyborcze kandydatów w wyborach lokalnych nie będą tak rozbudowane, jak chociażby strategie kandydatów na prezydenta kraju, to ich zasadnicza konstrukcja powinna pozostać taka sama. Dobre rozpoznanie rynku, rzetelna budowa planu i kreatywna jego realizacja to najprostsze przedstawienie modelu marketingowej kampanii wyborczej. Ale poza suchymi danymi i dopracowanym schematem postępowania bardzo ważną rolę ogrywają realizatorzy strategii. To od nich zależy ostateczny kształt kampanii kandydata, a w wyborach samorządowych nie do przecenienia są również konsultanci faktycznie znający lokalną rzeczywistość. Dobór kadry urzeczywistniającej strategię (przede wszystkim komunikację) i zarządzającej całą kampanią nie może być działaniem przypadkowym, jeśli poważnie myśli się o osiągnięciu wyborczych celów.

Podobne prace

Do góry