Ocena brak

PR w kampanii wyborczej - Stadium analizy

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Etap poprzedzający przygotowanie „strategii właściwej” to zdecydowanie największa bolączka lokalnych kampanii wyborczych. O ile w polskich kampaniach ogólnokrajowych jest to już faza zupełnie naturalna, bez której obejść się po prostu nie można, o tyle konstruowanie koncepcji rywalizacji samorządowej opiera się nadal w dużej mierze na intuicji i wyczuciu lokalnych sztabów wyborczych. Tymczasem dokonanie chociażby kilku badań lokalnego rynku politycznego bardzo pomaga w prawidłowym określeniu jego specyfiki (np. demograficznej), rozpoznaniu potrzeb wyborców, nurtujących ich problemów (idei, na których można np. oprzeć strategię) czy też dotychczasowego postrzegania kandydata. Posiadanie wyników analiz przedwyborczych spowoduje, że prace sztabu i polityka nie będą wyglądały jak działania ślepca, który liczy po prostu na uśmiech losu.Dwoma podstawowymi rodzajami działań przygotowujących bazę do sformułowania strategii są:

  • badania „zewnętrzne” rynku (sondaże lokalnej opinii publicznej),

  • badania „wewnętrzne” (badania samego kandydata oraz przeciwników, tutaj najczęstszym mechanizmem jest analiza SWOT).

Przeprowadzenie sondaży w ramach lokalnej kampanii wyborczej odbywa się w zasadzie takimi samymi metodami jak w przypadku badań ogólnopolskich. Jednakże przy zachowaniu wszystkich reguł sztuki (np. prawidłowy dobór próby badawczej) skala badania (np. obszar gminy) pozwala na samodzielne jego przeprowadzenie przez sztab kandydata. Ma to tym większe znaczenie, że pozwala ograniczyć koszty kampanii w pierwszej jej fazie.

Badania sondażowe dostarczają najczęściej danych ilościowych (np. stopień poparcia kandydata w danym okręgu), nieco rzadziej są badaniami jakościowymi (trudniejsze do przeprowadzenia, odpowiadające, najprościej mówiąc, na pytania typu: dlaczego stopień poparcia jest taki, a nie inny?).Badania „wewnętrzne” mają natomiast za zadanie określić przede wszystkim to, czym kandydat może w trakcie kampanii dysponować. Typowa analiza SWOT pomoże określić potencjał kandydata i w połączeniu z wynikami sondaży powinna dać obraz tego, w jaki sposób wykorzystać możliwości kandydata oraz w jaki sposób kierować jego kampanią, aby pozyskał on dla siebie wyselekcjonowane grupy wyborców, a także aby czynił to skuteczniej niż jego przeciwnicy.Informacja jest pożądanym towarem nie tylko we współczesnej gospodarce: jest również bardzo ważnym zasobem w walce politycznej. Kto posiada informacje, ma naturalną przewagę nad przeciwnikiem.

I właśnie zdobyciu takiej wyższości służą analizy rynków politycznych. Lokalne rynki wyborcze będą niejednokrotnie dosyć homogeniczne (np. struktura demograficzna gmin typowo wiejskich), ale nie powinno to być przyczyną zaniechania przedwyborczych dociekań analitycznych. Tym bardziej że dużą część rozpoznania lokalnego rynku wyborczego można przeprowadzić z pomocą przeszkolonych wolontariuszy. Zdarza się także – choć raczej tylko w przypadku większych i ważniejszych okręgów, np. miast wojewódzkich – że badania finansowane są ze środków partii, które wystawiają kandydatów. Niemniej w przypadku wyborów do rad i sejmików badania takie dotyczą zazwyczaj pozycji całej partii, a nie jej pojedynczych przedstawicieli.

Podobne prace

Do góry