Ocena brak

Pożywka

Autor /armani Dodano /04.03.2014

( i d urn, medium for bacteria); płynna, poipiynna łub zestalona żelem mieszanina takich związków chemicznych, w których łub na których rosną i rozmnażają się drobnoustroje lub komórki ssaków (także roślin). Najczęściej stosowane są: p. agarowa: zestalona lub półpłynna pożywka zawierająca 0,2-3,0% żelu agarowego; p. syntetyczne o dokładnie znanym składzie ilościowym i jakościowym związków organicznych, np. aminokwasów, cukrów i związków nieorganicznych (np. soli buforujących). Pożywki takie stosowane są w bakteriologii, cytologii, wirusologii i in.; p. transportowe, odpowiednio przygotowane probówki szklane lub (lepiej) z polietylenu zatykane szczelnym korkiem, zawierające płyn podtrzymujący przy życiu drobnoustroje zawarte w pobranym (do tej probówki) materiale (plwocina, kał, wymazy i in.) do badań laboratoryjnych. Można je posyłać pocztą lub przewozić na dalsze odległości (—»bulion). (L.J.)

Podobne prace

Do góry