Ocena brak

Pozytywne i negatywne aspekty URBANIZACJI

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Pozytywne strony: bliskie usytuowanie miejsc pracy w stosunku do miejsca zamieszkania, szczególne znaczenie w przypadku dużych zakładów przemysłowych – dużo miejsc pracy. Skupienie ludności bardzo zmniejsza koszty inwestycji komunalnych poprzez większy komfort (dostawa bieżącej wody, energii cieplnej, dostęp do szkół, sklepów, uczelni, służby zdrowia).

Negatywne strony: życie w danym mieście jest bardzo uciążliwe. Zakłady, transport, domy mieszkalne produkują dużą ilość zanieczyszczeń różnego rodzaju. Wymaga to urządzeń oczyszczających (filtrów, oczyszczalni ścieków, utylizacji śmieci). Niektóre miasta nie nadążają za przestrzennym rozwojem miasta – transport miejski, łączność, handel, zaopatrzenie w wodę, energię i inne instytucje.

Podobne prace

Do góry