Ocena brak

Pozytywne cechy kultury masowej

Autor /Fred Dodano /04.08.2011

- popularność jako dostęp do pewnych dóbr

- demokratyzacja tzw. kultury wyższej - minusem „obniżenie lotów” kultury wyższej

- funkcje edukacyjne, dydaktyczne

- wypełniła swoistą lukę po kulturze ludowej

- odpowiedź na eliminację dnia codziennego

- zaspakajanie gustów odbiorców

- wielowątkowość, każdy dotrze do tego kiedy i o której godzinie chce

Podobne prace

Do góry