Ocena brak

Pozytywizm prawniczy

Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011

(John Austin, Magnus Bergbohm) Prawo pozytywne stanowi materiał do zbudowania systemu logicznego, zwartego, kompletnego i bezsprzecznego. Prawo opiera się tylko na sile zwierzchnika, jest przeciwstawne tym wszystkim regułom, które nie pochodzą 8 bezpośrednio od władzy suwerennej ( np. normy obyczajowe). Prawo charakteryzują: rozkaz, sankcja, obowiązek wykonania i suwerenność władzy.

Istotą tak rozumianego prawa jest rozkaz zwierzchnika skierowany do poddanego pod groźbą sankcji. Koncepcja ta dostrzega w prawie wyłącznie rolę władzy regulującej stosunki społeczne, bowiem zapewnia porządek, harmonię i bezpieczeństwo w państwie. Odmawia uznania za prawo norm prawa natury, prawa międzynarodowego, podnosząc w ten sposób rolę państwa jako jedynego podmiotu uprawnionego do prawotwórstwa.

Podobne prace

Do góry