Ocena brak

POZYSKIWANIE PRACOWNIKÓW

Autor /Lauren Dodano /20.04.2011

 

Jedną z podstawowych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi, wykonywaną we wszystkich organizacjach, jest rekrutacja personelu. Pozyskiwanie pracowników nie zawsze jes sprawą łatwą, zależy bowiem od szeregu czynników, wymaga i pochłania środki finansowe. Nakłady finansowe oraz koszty związane pośrednio lub bezpośrednio z rekrutacją nie zawsze są w pełni uświadamiane przez osoby odpowiedzialne za sprawy personalne w firmie. Obejmują one wydatki związane z ogłoszeniami w prasie, czas pracy specjalistów zajmujących się przyjmowaniem ludzi do pracy, ewentualnie honoraria doradcy do spraw personalnych z zewnątrz, zwykle niższą wydajność nowo przyjętego pracownika Sposób prowadzenia rekrutacji pracowników do firmy przejawia się również w tzw. kosztach odroczonych, powstających w wyniku zatrudnienia nieodpowiednich pracowników na określonych stanowiskach pracy, może w przyszłości prowadzić do np. słabych efektów sprzedaży, gorszej jakości produkcji, marnotrawstwa materiałów i narzędzi, niepełenego wykorzystania czasu pracy, absencji i płynności pracowniczej.

Podobne prace

Do góry