Ocena brak

POZYCJA USTROJOWA RPO

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

RPO powołany przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu lub 35 posłów. Odwołany tylko przez i w ścisłe określonych przypadkach. Składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności (dla Sejmu i Senatu ).Uwagi o stanie przestrzegania prawa i wolności obywateli. Nie jest on organem Sejmu, jest organem samodzielnym. RPO ma zadanie ochronę praw i wolności obywateli - kontrola sposobu przestrzegania prawa i wolności obywateli w działalności innych organów państwa.

Posiada status organu niezależnego od innych organów państwowych. Organ niezawisły w swej działalności. Gwarancje niezawisłości (zasada nieodwoływalności RPO przed kadencją, immunitet nietykalności, incompaibilitas, apolityczność). Rzecznik po zapoznaniu się ze sprawą może: podjąć sprawę, poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środków działania, przekazać sprawę w\g właściwości, nie podejmować sprawy.

Podobne prace

Do góry