Ocena brak

Pozycja ustrojowa i organizacja Trybunału Stanu

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Trybunał Stanu jest odrębnym organem władzy sądowniczej. Nie jest on sądem w rozumieniu art. 175 ust. 1 K, nie sprawuje więc wymiaru sprawiedliwości w przyjętym tam rozumieniu. Natomiast odpowiada on w pełni charakterystyce organu władzy sądowniczej, zarówno z uwagi na niezawisłość jego sędziów, jak i ze względu na charakter jego zadań polegających na orzekaniu, czy konkretne czyny wskazanych osób stanowiły naruszenie prawa.

W skład TS wchodzi przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i 16 członków. Przewodniczącym TS jest z urzędu Pierwszy Prezes SN. Pozostali członkowie TS są wybierani przez Sejm na okres jego kadencji, z tym, że zachowują swoje kompetencje do czasu wyboru nowego składu Trybunału. Wybór ponowny jest dopuszczalny. Konstytucja wymaga, aby zastępcy przewodniczącego oraz co najmniej połowa pozostałych członków miała kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego. Pozostali członkowie nie muszą mieć tych kwalifikacji. Funkcja członka Trybunału ma charakter honorowy (jest sprawowana nieodpłatnie).

Podobne prace

Do góry