Ocena brak

Pozycja rządu w reżimie prezydenckim USA

Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011

2 okoliczności tkwiące we właściwościach otoczenia subsystemu admin. pub.:

  • System dwupartyjny i natura amerykańskich partii polit. => rywalizacja między dwoma wielkimi, mało spójnymi ideologicznie i organizacyjnie ugrupowaniami; nie ma dyscypliny partyjnej bo i tak nie można odwołać prezydenta, nie jest też konieczna w działaniach egzekutywy.

  • Zasada i praktyka federalizmu. Federalizm czyli dwupoziomowa struktura władzy oraz gwarancja autonomii dla poziomu niższego. Prezydent jest zwierzchnikiem admin. federalnej (jednego tylko z segmentów admin.), spod jego uprawnień wyjęta jest cała gama spraw będących w gestii władz stanowych.

Pozycja rządu jest autonomiczna względem układu sił w parlamencie. Prezydecjalizm stanowi barierę dla przekształceń systemu partyjnego (zwłaszcza zniechęca do wielopartyjności), co sprzyja koncentracji władzy rozumianej jako silny „efekt większościowy”.

Wyraża się to m.in. w tzw. systemie łupów, polegającym na obsadzaniu najważniejszych stanowisk w admin. federalnej zwolennikami prezydenta, który wygrał wybory. A Prezydent mianuje nie tylko sekretarzy, ale i członków rad prezydenckich, urzędu wykonawczego, ambasadorów, dyrektorów CIA i FBI, sędziów SN oraz szefów i funkcjonariuszy agencji rządowych.

Prezydencjalizm powoduje efekt większościowy osłabiający rolę przetargów i kompromisów a działaniach admin., zwłaszcza w jej relacjach z parlamentem.

Jednocześnie osłabia stabilność admin w tym sensie, ż e każdorazowa zmiana na stanowisku prezydenta powoduje rewolucję na stanowiskach kadrowych (wymiana ok. 1600 urzędników). Oznacza to wysoką rotacyjność funkcjonariuszy pub i charakterystyczny dla prezydencjalizmu brak praktyki powrotów na stanowiska ministerialne, stanowiący odwzorowanie praktyki powierzania prezydentury co najwyżej na 2 kadencje. Skrócenie czasu pełnienia funkcji ministerialnych przez jedną osobę uwidacznia oczywisty brak doświadczenia osób pełniących te funkcje.

Podobne prace

Do góry