Ocena brak

Pozycja prawna Wiceprezesów Rady Ministrów

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Wiceprezesi Rady Ministrów należą do tej kategorii członków rządu których powołanie nie jest obowiązkowe. W skład Rady Ministrów mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów. Decyzja o tym czy będą powołane zależy od premiera który jeśli dojdzie do przekonania że utworzenie tych stanowisk jest konieczne przedstawia odpowiednie wnioski Prezydentowi. Konstytucja nie określa liczby wicepremierów RM o tym decyduje prezes RM który może wystąpić o powołanie dowolnej liczby bądź zrezygnować z tworzenia takich stanowisk.

O ile wystąpi ta druga sytuacja to w razie nieobecności Prezesa RM pracami rządu może kierować wyznaczony przez niego minister. Kompetencje wicepremierów są pochodne kompetencji Prezesa RM i nie mogą wykraczać poza normatywnie określony zakres działania premiera. Wicepremierzy nie mogą w tym zakresie samoistnie podejmować działań a jedynie zastępując premiera działają na podstawie indywidualnie udzielonego im pełnomocnictwa. Rola wicepremierów w rządzie polega na pełnieniu stałych funkcji pomocniczych w wykonywaniu ustawowych obowiązków Prezesa Rady Ministrów.

Podobne prace

Do góry