Ocena brak

Pozycja prawna sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Duże znaczenie wśród komisji ma Komisja Do Spraw Unii Europejskiej. Należą do niej sprawy związane z członkostwem w Unii Europejskiej, wyrażaniu opinii na temat projektów aktów prawnych Unii, projektów umów międzynarodowych których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady unii , rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej. Do komisji tej Marszałek Sejmu kieruje po otrzymaniu:

-informacje Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej w pracach Unii

-dokumenty Unii podlegające konsultacjom z państwami członkowskimi oraz ich oceny na ten temat

- plany pracy Unii , roczne plany komisji Europejskiej

- projekty aktów prawnych Unii-projekty decyzji przedstawicieli rządów państw członkowskich

-projekty umów międzynarodowych

-akty Unii mające zastosowanie dla prawa w Unii

-propozycje kandydatur na stanowiska członka Komisji Europejskiej, członka Trybunału Obrachunkowego, sędziów Trybunału Sprawiedliwości.

-informacje Rady Ministrów jakie ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii

Podobne prace

Do góry