Ocena brak

POZYCJA PRAWNA PREZYDENTA RP

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Element- dualistycznej egzekutywy ale dysponuje samodzielnymi środkami prawnymi, które umożliwiają równoważenie pozostałych władz. Posiada funkcje tradycyjnie zastrzeżone dla tzw. głowy państwa. Jednoosobowy o kompetencjach wykonawczych, reprezentacyjnych, w zakresie arbitrażu politycznego. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Państwa Polskiego na zewnątrz i wew.

Czuwa nad przestrzeganiem konstytucji ( veto zawieszające ). Stoi na straży suwerenności i bezp. państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego teryt. przestrzeganiem umów międzynar. Jest gwarantem ciągłości władzy państwowej. Na prezydenta może być wybrany każdy obywatel Polski, który ukończył 35 lat, korzysta z pełni praw wyborczych.

Podobne prace

Do góry