Ocena brak

Pozycja prawna Marszałka Seniora

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Marszałkowie ci powoływani są przez Prezydenta RP; Sejmowy marszałek-Senior powoływany jest z pośród najstarszych wiekiem posłów, a do pełnienia funkcji Marszałka-Seniora w Senacie, Prezydent powołuje najstarszego wiekiem senatora.

Do ich zadań należy otwarcie pierwszego posiedzenia 1-wsze posiedzenie Sejmu otwiera zawsze Marszałek-Senior, 1-wsze posiedzenie Senatu otwiera Prezydent w razie jego nieprzybycia otwiera Marszałek-Senior. do jego zadań należy przeprowadzenie złożenia ślubowania poselskiego senatorskiego oraz wybór przy pomocy powołanych przez nich w tym celu sekretarzy (najmłodsi wiekiem posłowie, senatorowie)- Marszałków Sejmu i Senatu.

Na tym kończy się rola Marszałków-Seniorów i wyjątkowo, gdyby w trakcie kadencji Sejmu lub Senatu wygasły mandaty Marszałka i wszystkich wicemarszałków, to właśnie do Marszałka-Seniora należałoby przeprowadzenie nowych wyborów. Podobnie, gdy 1-wsze posiedzenie uległo z jakiś przyczyn przerwaniu przed dokonaniem wyboru marszałka to do wznowienia obrad uprawniony jest Marszałek-Senior.

Podobne prace

Do góry