Ocena brak

Pozycja pozwanego w stadium in iure

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

In iure, jako pierwsza faza procesu formułkowego i legisakcyjnego dawał pozwanemu kilka możliwości zachowań. Confessio in iure - akt uznający roszczenia powoda przez pozwanego. Postępowanie kończyło się wówczas w fazie in iure, a confessio stanowiło wyrok i tytuł egzekucyjny.

Iusiurandum in iure – przysięgę w obecności pretora o nieistnieniu roszczenia , która zastępowała wyrok i oddalała powoda z jego żądaniem. Przysięgę taką mógł też złożyć powód, co kończyło się wyrokiem uznającym roszczenie. Przysięgę składała tylko jedna strona , ale czyniono to niechętnie ze względu na bardzo surowe kary za krzywoprzysięstwo.

Jeśliby przedmiotem roszczenia była rzecz, pozwany nie chcąc wchodzić w spór musiał rzecz tę oddać, w innych sprawach musiał zaspokoić roszczenia powoda.

W przypadku zaprzeczenia roszczeniom powoda , rozpoczynał się proceswyjątek stanowiło orzeczenie pretora o nie udzieleniu actio powodowi.

Podobne prace

Do góry