Ocena brak

Pozycja obywatela jako kreatora przemian organizacyjnych

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- może być rozpatrywana łącznie zarówno wobec przemian w podziale terytorialnym, jak i wobec przemian funkcjonalnych jednak z zastrzeżeniem, które wyraża różnice miedzy wpływem na koncepcję i wpływem na szczegółowe rozstrzygnięcia prawa. Zastrzeżenie to ma wyłącznie znaczenie w obszarze kształtowania podziału terytorialnego, gdzie możemy wyróżnić utrwaloną prawnie koncepcje ogólną i możliwości szczegółowych zmian tego podziału.

- warto jednak pamiętać że możliwości konsultacyjnego wpływu (np. referendum) na kształt podziału terytorialnego państwa nie dotyczą i nie przysługują pojedynczemu obywatelowi a jedynie wszystkim łącznie uprawnionym obywatelom danej jednostki podziału administracyjnego.

Podobne prace

Do góry