Ocena brak

Pozycja monarchy w systemie brytyjskim

Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011

Monarcha jest głową państwa, głową kościoła anglikańskiego w Anglii i prezbitańskiego w Szkocji, jest symbolem więzi Brytyjskiej Wspólnoty, król nigdy nie czyni źle, nie działa sam,

Prerogatywy: zwoływanie i rozwiązywanie parlamentu, powoływanie i odwoływanie premiera i członków rządu, kreowanie nowych parów, mianowanie dostojników kościoła, nadawanie odznaczeń i orderów, stosowanie prawa łaski, zatwierdzenie ustaw i aktów o charakterze międzynarodowym

Podobne prace

Do góry