Ocena brak

Pozycja i uprawnienia Bundesratu wobec Bundestagu (Niemcy)

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

- Bundesrat nie jest organem kadencyjnym – jej skład zależy od zmiany rządów krajowych, a o jej obliczu partyjno – politycznym decydują wyniki wyborów do parlamentów krajowych 

- Rada Związkowa jest organem, za pośrednictwem którego władze krajowe biorą udział w kształtowaniu woli federacji

- uprawnienia: udział w ustawodawstwie, polegający na prawie inicjatywy ustawodawczej, wyrażania opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy oraz wyrażania zgody na ustawy uchwalone przez parlament związkowy

- Rada Związkowa posiada wobec drugiej izby prawo zatwierdzania rozporządzeń i przepisów administracyjnych rządu i ministrów

Podobne prace

Do góry