Ocena brak

Pozycja i status społeczny jednostki

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Pozycja społeczna jednostki w grupie czy społeczności (status społeczny jednostki, to układ stosunków jednostki do innych członków tego zbioru. Są to stosunki formalne i nieformalne i określają miejsce jednostki w grupie.Jest to pewne miejsce w strukturze społecznej, pewna „przestrzeń” społeczna, wyznaczona przez układ norm i wartości, której towarzyszą społecznie formułowane oczekiwania, wymogi, funkcje, przywileje. Każdej pozycji jest przypisana rola społeczna, każda też pozostaje w ścisłym związku ze statusem społecznym jednostki (ew. grupy)

Status społeczny jednostki określa i opisuje pewną społeczną wartość, która jest przypisana do danej pozycji społecznej lub do konkretniej osoby i która wyznacza zakres wielkości prestiżu, szacunku i autorytetu należnego danej jednostce lub poz. zajmowanej przez jednostkę. Status społeczny jest jednym z podstawowych czynników społecznego umiejscawiania jednostki w hierarchicznych strukturach społecznych (status formalny, osiągnięty (własne zasługi), przypisany (wiek pochodzenie rasowe, etniczne)).

Podobne prace

Do góry