Ocena brak

Pozostawienie powództwa cywilnego bez rozpoznania

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Postępowanie adhezyjne czyli postępowanie toczące się w ramach procesu karnego na podstawie powództwa cywilnego wniesionego przez pokrzywdzonego lub inną uprawnioną osobę. Postępowanie adhezyjne podlega trzem ograniczeniom. Jednym z nich jest możliwość pozostawienia przez sąd powództwa cywilnego bez rozpoznania jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się jedna z następujących okoliczności :

powództwo cywilne jest z mocy przepisów szczególnych niedopuszczalne, roszczenie nie ma bezpośredniego związku z zarzutem oskarżenia, powództwo zostało wniesione przez osobę nieuprawnioną, to samo roszczenie jest przedmiotem innego postępowania lub o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono, po stronie pozwanego zachodzi współuczestnictwo konieczne z instytucją państwowo-samorządową lub społeczną albo z osobą która nie wystąpi w charakterze oskarżonego.

Podobne prace

Do góry