Ocena brak

Pozorność (symulacja) czynności prawnej

Autor /Erazm Dodano /16.11.2011

    Czynność pozorna czyli symulacja ma miejsce gdy przed jej dokonaniem strony czynności umówią się, że oświadczenie woli nie wywoła skutków prawnych. Przy czynnościach formalnych (mancypacja, in iure cessio) czynność pozorna nie stała na przeszkodzie powstaniu skutków prawnych. Przy czynnościach nieformalnych (umowa kupna-sprzedaży) skutki nie powstawały.

    Symulacja mogła także wywołać inne niż właściwe tej czynności skutki. Czynność dyssymulowana (ukryta) często ukrywana była inną czynnością. Czynność pozorna była wtedy ważna, o ile spełniono wszystkie wymogi dla jej ważności. W ten sposób omijano zakaz darowizn między małżonkami.

Podobne prace

Do góry