Ocena brak

PÓŹNE DZIECIŃSTWO 6 – 9 ROK ŻYCIA. WIEK SZKOLNY, DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA - Najczęstsze przyczyny trudności i niepowodzeń w nauce w młodszym wieku szkolnym

Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011

1. Dysharmonie rozwoju funkcji percepcyjno- motorycznych w postaci fragmentarycznych deficytów rozwojowych

- zaburzenia analizy i syntezy słuchowej- dysleksja

- zaburzenia manualne

- zaburzenia procesu lateralizacji czyli przewagi stronnej

2. Ociężałość umysłowa- dzieci takie mają obniżony poziom I.I., nie kwalifikują się do szkół specjalnych, a jednocześnie w szkole nie dają sobie rady na skutek wolniejszego tempa myślenia, problemów z prawidłowym wnioskowaniem, porównywaniem itd.

3. Nadpobudliwość psychoruchowa- jest ona wynikiem zachwiania równowagi między procesami pobudzania i hamowania w korze mózgowej. Dzieci takie nie potrafią regulować swego działania, nie umieją skupić uwagi na dłuższy czas, odrywają się od swoich zajęć, zmieniają je bardzo często, są niewytrwałe, chaotyczne. Ich ruchy są szybkie lecz mało precyzyjne- stąd brzydkie pismo. Czytając lub pisząc robią b.dużo błędów, których nie zauważają. Ponadto sprawiają wiele kłopotów wychowawczych przez nadmierną ruchliwość.

Do góry