Ocena brak

Poznawcza teoria Becka

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

Zdaniem Becka zaburzenia psychiczne są wynikiem wypracowania negatywnych schematów Ja i innych, automatycznych myśli i dysfunkcjonalnych założeń. Jego model obejmuje trzy schematy negatywne znane jako poznawcza triada depresyjna. Są to przekonania dotyczące:

  1. Ja - (np. przekonanie ze jest się nieudacznikiem)

  2. Świata – (np. świat jest zły)

  3. Przyszłości – (np. nie mam przyszłości)

W sumie podstawowymi składnikami Beckowskiego modelu zaburzeń psychicznych są automatyczne przekonania (schematy) i złe przetwarzanie informacji, prowadzące do powstania bolesnych emocji i szkodliwych reakcji behawioralnych. Przyczyną zaburzeń emocjonalnych i psychicznych są więc myśli.

Terapia

Zadaniem terapii poznawczej jest rozpoznanie i korekta zniekształconych myśli, dysfunkcjonalnych przekonań oraz złych sposobów przetwarzania informacji. Polega to na uczeniu pacjenta następujących rzeczy:

  1. rozpoznanie negatywnych automatycznych myśli

  2. dostrzeganie związku między nimi a przykrymi uczuciami i niewłaściwymi zachowaniami

  3. analizowanie dowodów przemawiających za tymi myślami oraz przeciw nim

  4. zastępowanie myśli wadliwych myślami bardziej odpowiadającymi rzeczywistości

Pacjent jest angażowany przez terapeutę w proces wspólnej weryfikacji empirycznej w którego trakcie wspólnie analizowane są złe schematy i dysfunkcjonalne myśli.

W terapii poznawczej kładzie się nacisk na racjonalną analizę negatywnych emocji oraz na wsparcie, zachętę i otuchę płynącą ze strony terapeuty.

Terapia poznawcza nie jest spójną i weryfikowalną teorią osobowości.

Podobne prace

Do góry