Ocena brak

POZNANIE FILOZOFICZNE

Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011

Zarówno względy czysto poznawcze, jak i ludzka potrzeba racjonalizacji poglądu na  świat powodują, iŜ nauki szczegółowe nie wystarczają, pozostaje problematyka filozoficzna. Są róŜne koncepcje filozofii. JednakŜe tylko na gruncie klasycznej koncepcji filozofii rysuje się moŜliwość adekwatnych odpowiedzi. Stąd doniosłość zagadnienia naukowego charakteru tak pojętej filozofii.

Podobne prace

Do góry