Ocena brak

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Wspomaganie rozwoju poczucia integralności

Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011

Przed osobami w podeszłym wieku stoi trudne zadanie redefinicji sensu i rodzaju dotychczasowych kontaktów społecznych:

  • począwszy od starzejących się i umierających rodziców i współmałżonków,

  • poprzez przyjęcie nowych ról (np. babci i dziadka),

  • aż do nowego zaangażowania się w życie społecznych wspólnot (Kroger, 2002), takich jak działalność przykościelna, dobroczynność, uczestniczenie w grupach edukacyjnych.

Ważne jest, aby starsze osoby mogły wykazać się choćby minimalnym zaangażowaniem, cenionym i uważanym za niezbędne przez innych, a w efekcie dającym im poczucie rzeczywistego sensownego istnienia (Erikson, 2002), w przeciwieństwie do zepchnięcia ich na boczny tor i całkowite, izolujące odsunięcie od biegu bieżących wydarzeń.

Podobne prace

Do góry