Ocena brak

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Specyfika późnej dorosłości

Autor /Horacy123 Dodano /02.07.2011

Mowa tutaj o wieku, umownie rzecz biorąc, po ok. 60 roku życia. Mimo tak formalnie postawionej granicy przechodzenie do ostatniej fazy życia, zwanej także starością i związanej z procesami biologicznego starzenia się pozostaje, oczywiście, kwestią indywidualną. Gdy w 1982 roku powoływano Zgromadzenie na rzecz Ludzi Starych przy ONZ formalnie próg 60 roku życia przyjęto za próg starości (za: Kielar-Turska, 2000, s. 325).

W stosunku do całego życia człowieka ostatnia jego faza czyli późna dorosłość to ok. 40% drogi życia. Zmian tak widocznych, jak w poprzednich okresach rozwojowych jest tu niewiele, choć te, które zachodzą owocują znacznymi przekształceniami jakości funkcjonowania tak kobiet, jak i mężczyzn w tym wieku i w konsekwencji – znacznymi zmianami poczucia jakości życia. U większości ludzi poczucie jakości obniża się (por. Brzezińska, 2000, s. 25-29), przy czym najniższe jest w sferze bezpieczeństwa, obejmującej materialne warunki życia i zabezpieczenie finansowe, zdrowie i bezpieczeństwo osobiste.

Podobne prace

Do góry