Ocena brak

Poziomy planowania produkcji

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Planowanie produkcji można zilustrować jako dwa powiązane ze sobą układy. Pierwszy związany jest z zakresem planowania:

1. ogólnozakładowy,

  1. międzywydziałowy,

  2. wewnątrz-wydziałowy,

drugi zaś „czasowy” rozróżnia planowanie długookresowe, gdzie podejmuje się strategiczne decyzje o rozmiarach i strukturze produkcji przedsiębiorstwa jako całości, średniookresowe, tu decyzje dotyczą asortymentu, terminu realizacji i zakupu surowców oraz krótkookresowe - bezpośrednie ustalenie zadań dla wykonawców.

Podobne prace

Do góry