Ocena brak

Poziomy analizy teoretycznej

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

Podstawowym komponentem teorii są twierdzenia ogólne. Twierdzenie to zaś zdanie, orzekające o przedmiocie, którego dotyczy.

Indukcja i dedukcja są metodami pozwalającymi łączyć wiedzę empiryczną z twierdzeniami ogólnymi. Połączenie tych dwóch poziomów badawczych umożliwia racjonalną eksplanację i antycypację faktów, zjawisk, i procesów politycznych, dając szansę na pełne uzasadnienie rozstrzygnięcie badanego problemu. Istotnym instrumentem analizy politycznej są modele teoretyczne: umożliwiają one empiryczną weryfikację teorii o dużym stopniu abstrakcji.

Zasadniczym zadaniem modeli teoretycznych jest uchwycenie opisywanych przez teorię mechanizmów z precyzją pozwalającą na przedstawienie formy, jaką mogą przybrać regularności w danych empirycznych.

Podobne prace

Do góry