Ocena brak

Pozbądź się przegranych i pozwól nadal wygrywać zwycięzcom

Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013

Idea jest rozsądna. Inwestor powinien sprzedać akcje, które przynoszą strat}' i mogą nadal tracić na wartości. Równie słuszne jest trzymanie akcji przynoszących znaczne zyski, dopóki pozostają one silne fundamentalnie.

Jak jednak stwierdzić, które akcje są przegrane? Czy decyduje o tym każdy spadek? Czy może dopiero strata, jaką ponosi inwestor, kiedy cena akcji spada poniżej ceny, za jaką zostały kupione?

Każdy spadek ceny to przegrana, oznacza bowiem utratę pieniędzy, choćby była to utrata części zysku. W niektórych sytuacjach inwestor powinien szykować się do sprzedaży takich akcji, ale kiedy indziej jest to pora, by zastanowić się przed podjęciem decyzji.

Stwierdzenie, czy dane akcje pozostają zwycięskie zależy od przyczyny korekty ich kursu. Jeśli jest to rezultat słabości całego rynku lub normalne wahanie cen w ciągu dnia, akcje wciąż mogą przynosić zyski.

Jeśli przyczyna ma implikacje bardziej długoterminowe, jest to być może czas, by zrealizować stratę i wyjść z rynku. Oto niektóre z możliwych przyczyn o konsekwencjach długoterminowych:

•    informacje o obniżeniu poziomu sprzedaży

•    trudności podatkowe

•    problemy prawne

•    początek bessy na całym rynku

•    wydarzenia wpływające w istotny sposób na zyski.

Każde wydarzenie, które negatywnie wpływa na wielkość lub wzrost zysków w długiej perspektywie, może szybko sprawić, że zwycięzca stanie się przegranym. Wielu inwestorów sprzeda w tym momencie akcje, żeby ograniczyć straty i poszukać akcji rokujących większe nadzieje.

Wartość, w kategoriach potencjału wzrostu, oparta jest na zyskach i możliwości ich powiększania. Inwestor musi obserwować zachowanie akcji i osądzić, czy ich wartość wzrośnie, pozostanie bez zmian, czy też zacznie spadać.

Zadanie to może być czasami trudne, ponieważ zwycięzca może okresowo wyglądać na przegranego. Są trzy sytuacje, w których dobra spółka może wyglądać na słabą, ale nie stanowi to sygnału do sprzedaży. Są to sytuacje przejściowe stanowiące wyjątki od reguły.

Wyjątek 1

Ceny akcji podlegają wahaniom w górę i w dół podczas notowań ciągłych w trakcie jednej sesji. Rzut oka na dzienny wykres cenowy pozwala bez trudu dostrzec, co można uznać za normalne fluktuacje cenowe występujące w ciągu dnia. Kursy akcji poruszają się też w pewnym zakresie cenowym. Może to być na przykład dzienny ruch od 30 do 35 dolarów, który od czasu do czasu sięga 40 dolarów, po czym zr.ów spada do 30 lub 35 dolarów, Zakres cenowy będzie wówczas przebiegał między poziomami 30 i 40 dolarów. Kiedy kurs rusza w górę i zaczyna wahać się w przedziale 40 do 55 dolarów, znaczy to, że dotychczasowy zakres cenowy się zmienił.

Jest to oczywiście uproszczenie, ponieważ trudno byłoby znaleźć akcje, których cena waha się przyjmując wartości równe pełnym dolarom, ale możemy tu dostrzec dzienne zmiany cen i zakres cenowy. Inwestor powinien poświęcić nieco czasu, by poznać zakresy cenowe i typowe wahania kursu z ostatnich kilku miesięcy. Dzięki temu będzie on mógł stwierdzić, co należy uznać za normalne wahania, a co jest wybiciem do nowych obszarów cenowych. Jeśli niższa cena akcji pozostaje w owym normalnym zakresie, nie należy ich się pozbywać, nawet jeśli inwestor ponosi przy tym niewielką stratę. Wszystko rzecz jasna przy założeniu, że wstępna analiza wykazała, że akcje są obiecujące pod względem zysków i możliwości ich wzrostu. A zatem słabość tego rodzaju nie jest raczej powodem, by sprzedawać akcje i realizować stratę.

Wyjątek 2

Znaczący spadek na całym rynku może zepchnąć w dół kursy nawet najlepszych firm, w związku z czym wszystkie akcje mogą w końcu okazać się przegrane. W większości przypadków jest to czas, by zatroszczyć się o posiadane akcje, ale niekoniecznie w'padać w panikę. Jak widzieliśmy w ostatnich lalach, rynek może spaść 100 czy 200 punktów i szybko się odrodzić. Zazwyczaj te same akcje, które przynosiły zyski przed korektą, zachowują swoją mocną pozycję, kiedy rynek odzyskuje stabilność.

Jeśli spadek na rynku przedłuża się, inwestor powinien poważnie rozważyć sprzedaż akcji i wycofanie się z gry. Doskonałą okazją do zastosowania tej strategii był wrzesień 1987 roku (w październiku było już za późno). Jeśli korekta rynkowa jest nagła i po kilku dniach syLuacja się stabilizuje, najlepiej zachować zajmowaną pozycję, rozważając nawet jej powiększenie. Byłaby to skuteczna strategia podczas korekty w październiku 1989.

Spadki kursów lub korekty nie muszą zmieniać jakości akcji, chyba że są ostre i trwają dłużej niż kilka tygodni. Przedłużający się spadek rynkowy to bessa, podczas której większość akcji okazuje się przegrana.

Wyjątek 3

Dość często spotykanym zjawiskiem jest również osłabienie kursu po znaczącym ruchu w górę do nowego zakresu. Kiedy akcje mocno zwyżkują, wielu inwestorów' zaczyna realizować zyski. Nie ma w tym oczywiście nic niepokojącego, a kursy mogą jeszcze sporo rosnąć. W rzeczywistości może to być dopiero początek wzrostów. Mimo to realizacja części zysków jest nieuchronna i akcje, które osiągnęły nowe maksima, będą podlegały pewnej korekcie. I w tym przypadku nie znaczy Lo, że akcje zmieniły swój charakter.

Za akcje przegrane należy uznać takie, które znajdują się w trendzie spadkowym i istnieją silniejsze przesłanki przemawiające za dalszym spadkiem niż za wzrostem. Przesłanki te wynikają zwykle z niższych zysków lub pogorszenia perspektyw na ich wzrost.

Sygnałem do sprzedaży jest sytuacja, w której akcje zaczynają spadać poniżej normalnego zakresu cenowego, podczas gdy cały rynek nie zmienia się lub zwyżkuje. Jeśli akcje, które zwykle oscylują w przedziale 45 do 50 dolarów, spadają do 43, a następnie do 40, przychodzi pora, by zacząć się o nie martwić. Jest tak zwłaszcza wówczas, gdy akcje podobnych spółek lub cały rynek rosną. Należy wówczas albo stwierdzić, dlaczego akcje te zniżkują, albo sprzedać je od razu, ograniczając straty.

Zwycięskie spółki wykazują się stałym wzrostem przychodów i zysków, jak również ekspansją na nowe rynki i innowacyjnymi produktami. Zwiększać się powinien także rynek na podstawowe produkty takiej firmy. Nie mogą to być towary związane z przejściowymi modami. Nawet jeśli na produkt taki istnieje ogromne zapotrzebowanie, należy zastanowić się, czy będzie ono równie silne za trzy czy pięć lat. Pewne rodzaje zabawek dla dzieci łub zwierząt domowych mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem na rynku przez rok lub dwa, ale rzadko towarzyszy im trwały popyt rozciągający się na całe lata. Produkty te mogą przynosić wielkie zyski także solidnym firmom o długiej tradycji, ale na ogół trudno zbudować na nich taką firmę.

Wprawdzie zwycięskie spółki mogą przeżywać okresowe trudności, ale w ostatnich pięciu latach i także na bieżąco powinny wykazywać wyraźny wzrost zysków. Jeśli zyski przedsiębiorstwa w ostatnich pięciu latach zwiększały się corocznie o 20 procent i nadal wykazują podobny wzrost, można uznać je za potencjalnego zwycięzcę. Jest to szczególnie atrakcyjna inwestycja, jeśli słabość kursów zbiega się w czasie ze spadkami na całym rynku. Dopóki zyski i ich wzrost się zwiększają, a kurs rośnie, dopóty akcje takie są zwycięskie i prawdopodobnie zwycięskie pozostaną.

Akcje takie należy trzymać, dopóki dotychczasowe uwarunkowania fundamentalne nie zaczną się zmieniać lub dopóki kurs nie wyprzedzi nazbyt zysków, co powoduje spadek wartości akcji. Jeśli wzrost zysków nie dotrzymuje kroku wzrostowi ceny, akcje takie mogą stać się przegrane.

Przegrywające akcje, które narażają inwestora na straty, należy sprzedać i zapomnieć o nich do czasu, gdy się ustabilizują i zaczną odzyskiwać fundamentalną siłę niezbędną do zajmowania wiodącej pozycji na rynku.

Do góry