Ocena brak

Pozataryfowe narzędzia polityki handlowej w wymianie zagranicznej

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Są to inne niż cła i narzędzia parataryfowe bariery w handlu międzynarodowym, których funkcja jest bezpośrednie ograniczenie obrotów towarowych z zagranicą, a zwłaszcza ich wolumenu. Są stosowane selektywnie i mają charakter dyskryminacyjny.

Tymi narzędziami są:

- ograniczenia ilościowe

- licencje importowe

- dobrowolne ograniczenia eksportu

- porozumienia o dobrowolnym ograniczeniu eksportu

- ograniczenia dewizowe

- zakupy rządowe

Funkcję ochrony produkcji krajowej przejęły różnorodne przeszkody pozataryfowe i parataryfowe.

Środki pozataryfowe charakteryzują się większą niż cła swobodą uży­cia. Znaczna ich część (np. podatki, depozyty importowe) nie jest, formal­nie biorąc, przedmiotem negocjacji międzynarod.

Instrumenty polityki handlowej najogólniej można podzielić na: środki parataryfowe i środki pozataryfowe.

Liczba tych środków jest bardzo duża, ponieważ za­interesowane kraje wprowadzają coraz to nowe bariery bardziej skuteczne od dotychczasowych i mniej przejrzyste.

Podobne prace

Do góry