Ocena brak

POWSZECHNOŚĆ OPODATKOWANIA

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Można mówić powszechności w ujęciu szerokim- w odniesieniu do podatków w ogóle- wyraża się w postulacie, zgodnie z którym wszyscy (wszystkie podmioty) winni łożyć na pokrywanie wspólnych potrzeb i w granicach wyznaczonych tymi potrzebami, w takim stopniu w jakim określają to ustawy podatkowe.

W ujęciu wąskim- ograniczonym do poszczególnych podatków- odnosi się do danego podatku i jest oceniana ze wzg. na rodzaj podatku oraz jego zakres podmiotowy i przedmiotowy.

Podobne prace

Do góry